,

Micro-moments, tre nya insikter från Google – Vad är nytt?

News you want to use week 34.

För två år sedan lanserade Google begreppet micro-moments för att beskriva ett nytt beteende från konsumenter där man kräver omedelbara svar på sina frågor. Givetvis är det ökade användandet av mobilen en starkt bidragande faktor till denna utveckling. Google kom nyligen med en uppdatering av begreppet och vad micro-moments innebär i mitten av 2017. Det var framförallt tre delar som lyftes fram gällande dagens konsumenter.

  • Konsumenten har koll och är välinformerad
  • Konsumenten förväntar sig geografisk relevant information
  • Konsumenten vill ha information som är intressant just i det tillfället som sökningen görs

Läsa mer? Lästid ca 3 min

 Vill du veta mer om Ingager? Chatta med oss, ring oss eller skicka ett mail. Du hittar våra kontaktuppgifter här!
 
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!