,

Nyhetsflödet på Facebook står inför en stor uppdatering – Vad är nytt?

News you want to use week 3.

Mark Zuckerberg presenterade i slutet av förra veckan nyheten att Facebook kommer göra stora uppdateringar i algoritmerna som styr vilket innehåll som visas i nyhetsflödet.
Det är i nuläget utmanande att ge en exakt bild av de konsekvenser som uppdatering kan få för kommersiella aktörer men med stor sannolikhet kan man räkna med några av följande konsekvenser.

  • Click-bait kommer inte längre ha samma möjlighet att spridas på Facebook då Facebook kommer prioritera mer personliga, meningsfulla och värdeskapande interaktioner istället för att enbart räkna antalet interaktioner
  • Med stor sannolikhet kan man förvänta sig en minskad organisk räckvidd, sänkta nivåer av referenstrafik och sjunkande siffror för videovisningar. Den organiska trafiken har de senaste åren fallit allt mer och nu kommer det bli än svårare att räkna med ”gratis” organisk trafik.
  • Företag kommer, likt tidigare, fortsatt att kämpa om användarens uppmärksamhet i nyhetsflödet. En allt mer intensiv kamp om det begränsade utrymmet i nyhetsflödet kommer sannolikt driva upp priset för annonsering.
  • Annonser eller inlägg vars innehåll inte håller hög kvalité, har dålig copy eller riktas mot fel målgrupp kommer sannolikt inte ge några resultat utan enbart generera kostnader för annonsörerna.
  • Innehåll som skapar genuint engagemang från användarna kommer prioriteras när algoritmen ska avgöra vilket innehåll som ska visas högt upp i nyhetsflödet. Det blir än viktigare att verkligen förstå vad användarna uppskattar för innehåll för att skapa en framgångsrik närvaro på Facebook framöver.

Samtidigt som detta skapar en rad utmaningar för alla marknadsförare som använder sig av Facebook kan det ses som starten på en ny era inom digital marknadskommunikation där kunskap, insikt och erfarenhet premieras. Det kommer inte längre vara den aktör som har mest pengar som vinner utan den som bäst förstår hur värde skapas för den aktuella målgruppen.

 

 

 

Läs Facebooks officiella uttalande?  Lästid ca 3 min
Läs en analys från TechCruch? Lästid ca 3 min 

 
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!