,

Vikten av att vara en aktiv lyssnare

the importance of listening

Att aktivt lyssna är en egenskap som ofta underskattas. Många tänker säkerligen att man lyssnar på andra hela tiden, men det är stor skillnad på att uppfatta ljud och att på riktigt ta in vad en annan människa säger. I en tid som är fylld av distraktioner och hinder för att uppfatta vad kollegor, kunder och vänner faktiskt vill säga är det viktigt att vara medveten om vikten av att genuint lyssna. McKinsey har skrivit en intressant artikel på ämnet.

Läs mer: 4 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!