,

Nya funktioner som hjälper alla marknadsförare

Facebook har under det senaste året allt mer börjat skapa ett ekosystem av tjänster som utgörs av Facebook, Instagram, Messenger och WhatsApp. Utvecklingen sker just nu till stor del inom Instagram Stories och WhatsApp men givetvis händer det även saker på de andra plattformarna. Det kan ibland vara svårt att komma ihåg allt som Facebook lanserar i form av nya funktioner och därför har vi sammanställt en lista över nio olika nyheter som vi tycker är särskilt viktiga för dig som jobbar med marknadsföring.

Facebook Stories vill bli som Insta Stories

Stories har ännu inte slagit lika stort på Facebook som vi kunnat se på både Instagram och WhatsApp men det finns möjligheter att annonsera och det är fortfarande relativt låga priser på annonser i Facebook Stories.

WhatsApp öppnar upp för företagssidor

I många länder är WhatsApp den dominerande meddelandetjänsten och det har även blivit en allt viktigare kanal för företag. Nyligen öppnade WhatsApp upp en ny tjänst, WhatsApp Business, som låter företag skapa en egen sida varifrån det bland annat är möjligt att sköta kundservice.

Alla kan skapa videos med Facebooks nya verktyg

Tidigare har det funnits en upplevd tröskel för att skapa bra videomaterial. Många har tyckt att det varit dyrt och tidskrävande att skapa bra videoannonser. Sedan en tid tillbaka har Facebook lanserat nya templates som gör det väldigt mycket enklare att skapa riktigt bra videos. Ett perfekt verktyg för små- och medelstora företag.

Förbättrade insikter genom uppdatering i rapporteringsverktyget

Det blir allt viktigare att förstå kundresan, över olika plattformar, som leder upp till ett köp. Facebook uppdaterar därför sitt rapporteringsverktyg för att bättre inkludera interaktion som skett över olika plattformar innan ett köp har genomförts. Framöver kommer det vara möjligt att rapportera på ”Cost-Per-Purchase” och kommer inkludera trafik från desktop, mobil samt offline.

WhatsApp Status får annonser

WhatsApp finns i nästan alla jordens länder, det är bara 25 länder som inte har aktiva WhatsApp-användare. WhatsApp Status har blivit väldigt populärt och det går nu att annonsera via Status. Status används inte särskilt mycket i de nordiska länderna men ifall ditt företag har kunder utanför Norden är WhatsApp Status en bra kanal.

Instant Experience ersätter Canvas

Facebook Canvas introducerades för två år sedan och gav annonsörer nya kreativa möjligheter. Nu uppdaterar Facebook formatet och döper samtidigt om Canvas till Instant Experience. Från att huvudsakligen haft som syfte att sälja in ett budskap skiftar formatets syfte över till att vara ”omedelbar och skapa en upplevelse”. Känns som ett rimligt syfte i tider när användarnas uppmärksamhet blir allt kortare. Rent tekniskt kommer formatet utgöras av två delar som tillsammans täcker skärmen. Formatet har stöd av såväl Facebook Pixeln som tredjepartspixlar.

Pixel i Groups

Facebook har lanserat en ny funktion vilket innebär att det numera går att använda Pixeln i Facebook Groups. Detta innebär att det kommer vara möjligt att se vad en användare gjort på ett företags hemsida efter att den varit aktiv på företagets Facebook Group. Funktionen kommer rullas ut under den kommande veckan och kommer vara tillgänglig för grupper med fler än 250 medlemmar.

Mindre, lokala företag har en uppdaterad Facebooksida

Facebooksidor som tillhör mindre och lokala företag har nu fått en uppdaterad mobilversion. Sidorna görs om för att bättre lyfta fram den information som kunder oftast är ute efter. Nu kommer den viktigaste funktionerna att lyftas fram vilket kan vara bokningar, erbjudande eller något event. Rekommendationer från kunder lyfts fram mer och det blir enklare för kunder att interagera med events.

Instagram Stories blir säljkanal

Det finns nu helt andra möjligheter att skapa en bra kundupplevelse i Instagram Stories och nya möjligheter att skapa försäljning. Det är möjligt att länka till den egna hemsidan för att kunden ska komma närmare ett avslut och dessutom har det skapats större utrymme för produktinformation.

SIMON BEYER, CHIEF STRATEGY OFFICER
Har du frågor? Kontakta Ingager!
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!