,

Trender inom digital marknadsföring

News you want to use week 50.

Det skapas varje år ett antal trendrapporter som försöker berätta om vad som kommer vara häftigt under det nästkommande året. Så även detta är. Jag tycker att den bifogade rapporten Digital Marketing Trends har flera intressanta punkter som säkerligen kan vara relevanta för många. Det som är allra mest intressant är att många av de saker som tas upp även nämndes i flera av de rapporter som producerades för ett år sen. Trender verkar inte få fäste så snabbt som trendspanare önskar eller så är det så att visa delar av vårt beteende helt enkelt inte ändras i den hastighet som vi förväntar oss? Kanske kommer den här rapporten även vara intressant inför årskiftet 2020 / 2021. Vi får stämma av om ett år.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!