,

Reddit har växt med 30 procent och har nu 430 M användare

News you want to use week 50.

Trenden där användare i allt högre utsträckning söker sig till grupper och forum verkar ge positiva resultat för Reddit. Forumtjänsten Reddit har växt med hela 30 procent under det senaste året och har nu hela 430 miljoner användare på månadsbasis. Reddit grundades samma år som Facebook och har lyckats hålla sig relevant under alla år vilket visar att det finns ett behov av forum för dagens internetanvändare.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!