,

Perspektiv som skapar trygghet under den digitala omställningen

News you want to use week 49.

Oavsett om man är Skatteverket, PwC, Synsam eller Eniro krävs en anpassning till den värld vi lever i för att de tjänster eller produkter man erbjuder ska uppfattas som relevanta. Anpassningen behöver göras med användaren i fokus men för att förstå, och i bästa fall förutse, vilka beteendeförändringar som blir avgörande krävs att vi stannar upp och förstår den globala värld som formar dagens användare. Jag har skrivit en text där du får inblick i hur olika typer av försvarsmekanismer kan fördröja anpassningen på ett negativt sätt samt hur organisationer kan arbeta för att motverka fördröjningar. Ambitionen hos många verksamheter är idag att effektivt försvara och behålla sina marknadspositioner samtidigt som den egna organisationen kan anpassa sig till nya förväntningar och förutsättningar.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!