,

Instagram används som inbjudningsfunktion till events – Vad är nytt?

News you want to use week 49.

Tidningen The Atlantic har plockat upp en intressant trend bland amerikanska ungdomar. När det är dags att ordna en större fest är det inte Facebook, SMS eller epost som används utan Instagram är kanalen som alla använder. Det funkar så att personer skapar ett nytt Instagramkonto enbart för festen, och givetvis är kontot inte öppet för allmänheten. 19 åriga studenten Christian Brown säger, “Everyone uses social media as a form of validation for the parties, and no one knows the address to the house until they post it an hour before it starts”. Intressant fenomen som styrker trenden att sociala medier allt mer antar formen av digitala infrastrukturer.

Läs mer här! Lästid: 2 min
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!