Finska myndigheter satsar på samarbetande chatbotar – Vad är nytt?

News you want to use week 49.

I Finland pågår just nu ett intressant test där tre olika myndigheter låter varje myndighets chatbot samarbeta med de andra två. Detta innebär att personer som har frågor till en viss myndighet även ska kunna få svar av de två andra myndigheterna. Syftet är att personer snabbare ska kunna få svar på sina frågor och slippa bollas mellan olika myndigheter. Det framstår som ett initiativ som verkligen sätter användaren i fokus. Testet pågår till slutet av juni 2019 och utvärderas därefter.

Läs mer här! Lästid: 3 min
» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!