, ,

Facebook vill göra det enklare för annonsörer att skapa Stories

News you want to use week 43.

Facebook vill underlätta för annonsörer att skapa annonsmaterial för Stories på Facebook, Instagram och Messenger genom att erbjuda färdiga mallar som nu lanseras. Annonsörer kan använda mallarna och applicera eget material i mallarna för att minimera arbetsinsatsen för annonsören.

Såhär funkar det:

  • Ladda upp ditt material i Ads Manager
  • Välj en av alla tillgängliga mallar
  • Anpassa bakgrunden
  • Lägg till text
  • Beskär bilden om det behövs

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!