,

Nu kan du skapa leads till Messenger direkt via Stories

News you want to use week 41.

Det finns två riktigt stora trender bland användare som Facebook satsar på att företag ska kunna kapitalisera från i framtiden. Dels handlar det om det stora intresset för att ladda upp samt titta på Stories och även det enorma intresset att kommunicera via olika meddelandetjänster. Facebooks senaste annonsfunktion är en kombination av dessa trender. Det är nu möjligt att annonsera på Facebookfamiljens samtliga Stories med syftet att starta en konversation på en meddelandetjänst, dvs användaren kan börja kommunicera med det annonserande företaget. Idag finns det över 40 miljoner företag som är aktiva på Messeger vilket gör att Facebook ser en stor potential.  

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!