INSIGHTS


Här hittar du de senaste nyheterna och trenderna samt kunskapsfördjupningar som gör dig smartare än dina konkurrenter på Facebookplattformen.

,

Digitala konsumenttrender i Kina

News you want to use week 40.

Från att ha varit ett land som västvärlden ansett vara ”lite efter” är Kina idag ett väldigt intressant land. Dels för att hämta inspiration ifrån men även som potentiell marknad för att sälja produkter eller tjänster. Det kan dessutom vara väldigt intressant att bättre förstå den kinesiska konsumenten/användaren för att öka den egna förståelsen för en marknad som växer väldigt snabbt.   

Läs mer: 3 min