Retail behöver gradvis skifta fokus för att hantera framtidens konsument – Veckans spaning

News you want to use week 19.

I en värld som utvecklas allt snabbare gäller inte längre devisen ”ensam är stark” eller ”det var bättre förr” utan nu krävs det att verksamheter i högre utsträckning jämfört med tidigare vågar utvecklas och gärna tillsammans med andra aktörer. 
 
Behovet av utveckling och förnyelse finns givetvis inom alla branscher men är särskilt uppenbar inom retail där flera aktörer kämpar med att hitta nya lösningar för att hantera en allt mer fragmenterad kundgrupp med ständigt utvecklat beteende. 

Det San Fransisco-baserade analysföretaget Altimeter har tagit fram en rapport där en rad progressiva och framgångsrika aktörer inom retail studerats. Slutsatserna som dras i rapporten handlar delvis om att framtida överlevnad kommer kräva ett skiftat fokus för att hantera kunder som rör sig mellan olika kanaler och plattformar. Rapporten kommer bland annat fram till att det krävs större insatser inom
 

  • Ökad och kontinuerlig förståelse för kundredan vilket möjliggör smidigare användarupplevelse mellan olika kanaler.
  • Djupare förståelse och insikt från olika kundstudier och annan kunddata 
  • Prioritera utvecklingsprojekt som riktar sig mot den uppkopplade kunden 
  • Investeringar som riktar sig till strukturerade innovationsprogram 
  • Säkerställ att det finns tillräckligt god digital förståelse och förmåga inom hela organisationen 

Läs mer här Lästid 5 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!