,

Facebooks framtid blir allt tydligare 

News you want to use week 19.

Under den årliga F8 konferensen presenterades ett gäng uppdateringar där det mest intressanta handlade om Facebooks inriktning på företagets olika tjänster. Positioneringen för de stora tjänsterna kommer framöver vara:

  • Facebook: Fokus på att kommunicera och interagera genom grupper. Grupper kommer framöver få lika stort fokus som vänner.
  • Instagram: Kommer vara en plattform för att utrycka sig själv.
  • Messenger: Platsen där vi kommer kommunicera med våra närmaste vänner.
  • WhatsApp: Positionerar sig mellan de tre övre utan någon lika tydlig position.

Ett genomgående fokus under alla presentationer är vikten av att skapa tjänster som erbjuder en trygg användarupplevelse och där den egna datan är krypterad. The future is private – som Mark Zuckerberg själv upprepade flera gånger.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!