,

Google: mindre text och mer av allt annat

News you want to use week 18.

Historiskt har sökresultaten på Google utgjorts av text, men i takt med att Google vill ersätta olika webbplatser med sin egen sida utgörs sökresultaten idag allt mer av snippets, bilder eller videos. Undersökningar visar att under april månad har Google placerat allt mer innehåll och funktioner direkt i sökresultatet. Tanken med denna uppdatering är att användaren inte ska behöva klicka sig vidare från Google utan stanna inom Googles ekosystem och generera annonsintäkter.

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!