Streaming räddar musikindustrin – Vad är nytt?

News you want to use week 15.

För fjärde året i rad blev 2018 ett år när musikindustrin ökade sin omsättning, dessutom blev ökningen jämfört med föregående år den högsta hittills. Det är såklart inte försäljningen av CD-skivor som skapar ökade intäkter utan den strömmande musiken. Under 2018 ökade intäkterna från strömmad musik med 34 % vilket gjorde att strömmad musik utgjorde nästan hälften av intäkterna på nära 40 marknader. Intressant att se hur en bransch, genom att anpassa sig till nya förutsättningar, kan skapa nya intäktsben.

Läs mer: 2 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!