,

Google startar globalt forum för etik inom AI – Vad är nytt?

News you want to use week 14.

Förra året inrättade Google en rad etiska riktlinjer för att säkerställa att företagets arbete med AI skulle vara etiskt korrekt. Nu tar Google nästa steg och inrätter ett externt råd med personer från en rad olika discipliner som ska övervaka att Google faktiskt efterlever sina principer. Det här är givetvis ingen garanti för att allt ska bli toppen men jag tror att det är ett viktigt steg eftersom AI kan få en enorm effekt på vårt samhälle men det saknas riktlinjer för hur tekniken ska användas. Över tid är det här frågor som FN med flera behöver adressera för att skapa någon sorts balans i utvecklingen.

Läs mer: 2 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!