,

Facebook ökar transparensen mot användare – Vad är nytt?

News you want to use week 14.

Transparens har allt mer kommit att bli ett viktigt begrepp för såväl traditionella företag som för nystartade bolag. Makten har över tid förskjutits från företag till kund och användare. En hälsosam utveckling som ställer nya krav och förväntningar på alla typer av organisationer. Facebook gick nyligen ut med att företaget uppdaterat News Feeden för att varje användare ska ges större möjlighet att förstå varför det egna flödet ser ut på ett viss sätt och vilka handlingar från användaren som gör att ett visst innehåll syns. Dessutom kommer genvägar till olika privacy- samt policydokument göras tydligare. Inom kort lanseras även en uppdatering av samma tjänst fast gällande annonser. 

Läs mer: 3 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!