, ,

Instagrams algoritm: Förstå vad som händer med dina inlägg

Facebooks algoritm har under många år varit föremål för analys och diskussion. I takt med att Instagram blir allt viktigare som kanal ökar också intresset för att försöka förstå algoritmen. I den bifogade artikeln får du en ökad förståelse för bland annat:

  • Hur Instagrams algoritm funkar 2021

  • Signaler som påverkar Instagrams algoritm

  • Nio tips för att arbeta med Instagrams algoritm 2021

Läs mer: 4 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!