, , ,

Framtidssäkra dina och kollegornas färdigheter

Globalisering i kombination med digitalisering har resulterat i en omvärld i ständig förändring och utveckling. Frågan många ställer sig är vad som är viktigast för att för att anpassa sig till en föränderlig värld? McKinsey var också nyfikna på detta och genomförde en gigantisk undersökning med 18 000 respondenter. Digitala färdigheter är såklart med på listan men mest intressant är den vikt som kognitiva färdigheter tilldelas. Rekommenderad läsning!

Läs mer: 4 min

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!