,

Fem saker du som marknadsförare kan göra för att hänga med i utvecklingen

Det har kanske aldrig varit svårare än just nu att arbeta inom marknadsföring. Det finns fler kanaler än någonsin som kan vara lämpliga för ditt varumärke att synas på, i takt med att nya kanaler adderas till marknadsmixen ska fortfarande traditionella kanaler underhållas. Förväntningarna från användarna gällande kvalité, relevans och personalisering ökar för varje vecka, det krävs nya grepp för att förtjäna användarens uppmärksamhet.

Parallellt med detta ökar de interna kraven och förväntningarna när medarbetare och ledningsgrupp via digitala kanaler upptäcker vad konkurrenter och globala aktörer har möjlighet att skapa för innehåll och funktioner. Det är helt enkelt utmanande att vara en uppskattad marknadsförare idag.

Hastigheten på utvecklingen har fullkomligen exploderat under de senaste åren, sociala och digitala plattformar lanserar nya format, funktioner och annonslösningar nästan varje vecka. Det är inte bara tekniken som har utvecklats utan även användarnas preferenser och beteende har påverkats som en effekt av den tekniska utvecklingen. För att som marknadsförare inte hamna efter i utvecklingen vilket resulterar i att det material som produceras saknar relevans för användarna behöver man ligga i linje med utvecklingen och gärna ett steg före.

För att känna sig trygg i rollen som marknadsförare 2017 och ha möjlighet att skapa värde för den organisationen man arbetar för behöver man ha kunskap om sin omvärld och därmed kunna guida organisationen mot rätt vägval. En ny omgivning med nya förutsättningar kräver att man som marknadsförare uppdaterar sitt arbetssätt något. Här kommer fem saker som du kan, och bör, göra på regelbunden basis.

Testa alla hypoteser, varje format och varje målgrupp
Det är en stor skillnad på vad som är teoretiskt och praktisk möjligt inom marknadsföring. Det mesta går teoretiskt att genomföra idag, och begränsningarna blir allt färre för varje vecka. Men den praktiska verkligheten som du sedan kommer möta under genomförandet som du kommer få svar på om det verkligen gick och vilka parametrar som var avgörande för att få det att fungera i just detta fallet. Om du vill förstå ifall något fungerar och hur det fungerar måste du själv testa. Genom att våga testa nya saker fyller du på din erfarenhet och de misstag du under tidigare försök gjort kommer du antagligen inte göra om en andra gång. Det är osannolikt att man som marknadsförare hittar den perfekta lösningen vid första försöket. Kampanjer som funkar riktigt bra är resultaten av väldigt många tester och misslyckade, du behöver också våga testa och lära dig.

Hitta en rutin där du följer med i nyhetsflöden som rör marknadsföring
Detta är en tämligen enkel sak att göra men kräver disciplin för att ge effekt. Du behöver hitta en samling sajter, nyhetsbrev konton och bloggar som ger dig en bra mix av vad som är relevant inom just ditt område. Det finns en rad verktyg som hjälper dig att samla och filtrera alla innehåll, Feedly är ett bra exempel som är enkelt att använda. Det räcker inte att samla in alla artiklar, du behöver läsa och förstå innehållet också och för detta krävs tid. Många hävdar att den tiden inte finns, men vad är alternativet till att utvecklas? Ingen som vill lyckas inom marknadsföring idag har råd att inte lära sig nya saker och utvecklas.  Ha som ambition att sätta av 30-40 minuter varje dag där du går igenom allt som är nytt och går mer på djupet inom de ämnen som verkligen intresserar dig. För att lyckas behöver du göra det varje dag och för det krävs disciplin.

Träffa människor som kan lära dig något nytt
Att nätverka måste inte handla om att gå på tråkiga mingel där alla oengagerat byter visitkort med varandra, det kan faktiskt vara väldigt nyttigt. Det är ofta givande att träffa andra personer som också arbetar med marknadsföring så länge du vet vad du behöver prata om för att utvecklas. Genom att hålla kontakt med personer som du tycker är duktiga kan du lära dig massor. Fråga om deras utmaningar, projekt de håller på med eller vad de tror om framtiden, det viktiga är att du upplever att samtalen ger dig en bättre bild av omvärlden. Samtal med branschkollegor kan även fungera som en bra indikator för hur långt andra aktörer kommit inom olika områden.

Få med hela verksamheten på resan
Allt arbete du lägger ner på att utveckla dig själv handlar inte bara om dig, det handlar om att skapa bättre resultat, för din arbetsgivare och dina kunder, tillsammans med dina kollegor. Du anstränger dig för att ligga ett steg före utvecklingen och allt ditt arbete kommer göra skillnad och hjälpa ditt företag att synas och växa. Denna förändring är dock inget du kan göra helt själv – du behöver ha organisationen med dig för att skapa operationella förbättringar. Om inte hela organisationen tillsammans rör sig framåt kommer det aldrig skapas någon riktig förändring som kan ge positiva effekter.

Utmana dig själv även om det är jobbigt
Det enklaste och mest bekväma alternativet kommer alltid att inte ändra på någonting av det man gör i sitt arbete. Det kan även vara så att det kortsiktigt fungerar helt ok om man inte utvecklar några delar av sitt arbete, men över tid kommer dina konkurrenter segla förbi dig och då är det tufft att börja från noll för att hinna ikapp. Att lära sig nya saker, hitta nya rutiner och ta kontakt med nya bekantskaper kan upplevas som jobbigt och obekvämt men är det som krävs för att komma framåt. Alternativet är att fortsätta med exakt de rutiner och tankesätt du arbetet med de senaste åren och då uteblir med stor sannolikhet den utveckling som krävs för att kunna vara relevant för marknaden.

Det tar tid att hitta nya rutiner, det kan vara frustrerande att ändra sitt arbetssätt och det kan vara läskigt att testa nya saker men frågan är ifall man som marknadsförare idag vågar chansa på alternativet?

 

Vill du veta mer om Ingager? Chatta med oss, ring oss eller skicka ett mail. Du hittar våra kontaktuppgifter här!

» Vill du veta mer? Boka ett onlinemöte här!