WELL FASTIGHETER

Sälj fler bostadsrätter och håll kundanskaffningskostnaden stabil

STORY


Tröskeln för att komma in på bostadsmarknaden i Stockholm är hög, mycket hög. Därför har Well Fastigheter skapat BRF 2.0. En ny typ av bostadsrätt där den boende som vanligt äger sitt hem, men det är bostadsrättsföreningen som står för den största delen av lånen. Insatsen blir avsevärt lägre och månadsavgift något högre. Det gör att fler människor får en möjlighet att äga sitt hem i Stockholm.

Bostäderna är unikt designade och klimatsmarta utifrån konceptet Wellness Living, vars mål är att gynna den boendes välmående. Fördelarna är nyheter på marknaden, som behöver förklaras för de potentiella köparna innan en bostadsaffär kan genomföras.

METOD


Med Ingagers analys av marknaden och en utvärdering av tidigare annonsering som grund sattes en konkret målsättning; fler bostadsrätter ska säljas och kostnaden per köp ska hållas stabil. För att målsättningen skulle kunna uppnås behövde potentiella köpare få lära sig mer om Well Fastigheter och ”BRF 2.0”, innan potentiella spekulanter nåddes av försäljningsdrivande marknadsföring.
I en sekvens av budskap introducerades potentiella målgrupper för Well Fastigheter och produkten, för att till slut konverteras till bostadsrättsinnehavare. Målgrupper segmenteras löpande baserat på Well Fastigheters- och Facebooks data, samt erfarenhet från Ingager. Video, bilder, budskap och landningssidor optimeras hela tiden baserat på data från marknadsföringen, i ett nära samarbete.

Placeringar 
Utvalda placeringar, med anpassat innehåll för varje annonsformat som löpande testas och utvärderats för maximal effekt. Marknadsföringen använder sig främst av Facebook och Instagram, samt till viss del Audience Network och Messenger.

RESULTAT


Under samarbetets första fem månader har Well Fastigheters nyckeltal förbättrats avsevärt.

Kostnad per köp har sänkts med 0 %
Kostnad per klick har sänkts med 0 %
Konveteringsgraden har ökat med 0 %
Antalet avslut har ökat med 0 %

“Ingager har varit nyckeln till succén att digitalisera köpet av våra bostadsrätter med 1000 sålda på 9 månader. Vi säljer idag bostäder till ett ordervärde om 7 msk / dygn och har med deras hjälp revolutionerat hela industrin”

Christofer Carlsson, Well Fastigheter, grundare och koncernchef

ANDRA CASE


Hjärnfonden

Hjärnfonden

Influencer marketing och facebook skapar engagemang

Läs mer

Påmind

Påmind

Mobilanpassad reklam + facebook = nya kunder

Läs mer

Pacemaker

Pacemaker

Fler betalande användare globlat, till lägre kostnad!

Läs mer

Dormy

Dormy

Ökad kostnadseffektiv försäljning genom en stark innehållsstrategi

Läs mer