Our Work

The Plant Box
Bakgrund

Plant Box är på väg att göra den gemensamma balkongen till en fristad för såväl människor som naturlig flora och insekter. Plant Box ser urbanitet som en stor utmaning för naturen, och drömmer om gröna och färgglada städer och vill ge balkongerna en större betydelse för storstäderna igen. Att leva ett stadsliv bör inte utesluta möjligheten att omge sig av grönska.

Med målet att öka konverteringen och varumärkes medvetenheten påbörjade Plant Box ett samarbete med Ingager i februari 2021, och tillsammans satte de upp mål för samarbetet framåt.

Målsättning:

  • Generera försäljning för sin onlinebutik genom konverteringsbaserade kampanjer på Facebook-plattformen.
  • Skapa en stark onlinenärvaro.
  • Skapa varumärkeskännedom.
Metod

Huvudmålet för samarbetet var att öka antalet försäljningar. För att säkerställa framgången för alla uppsatta mål hjälpte Ingager till med att implementera Facebooks standardhändelser, värdespårning samt testa dessa konverteringshändelser.

Sedan var strategin för Plant Box att hitta rätt annonsstil och tonfall med att testa olika stilar och format.

Eftersom det inte fanns någon befintlig data från tidigare kampanjer, var ny data tvungen att samlas in. Detta gjordes genom att sätta upp en konverteringstratt för e-handel. Inledningsvis innebar detta:

  • Översta kanalen: Nya målgrupper baserade på insikter och intressen

Efter att ha skalat upp budgeten:

  • Mellankanalen: innehåll som engagerar, videotittare, gilla-markeringar, följare
  • Nedre kanalen: webbplatsåtgärder

Två månader in i samarbetet övertygades Plant Box av resultatet men insåg också att de behövde fler digitala tillgångar och thumb-stopping innehåll. Ingager föreslog en videoproduktion för att skapa videor specifikt för betalda sociala kampanjer, och levererade fyra videor totalt, var och en passande för en annan målgrupp och syfte.

Det producerade innehållet ledde till mer engagemang och konverteringar, en större målgrupp att rikta in sig på i mitten och nedre delen av funneln och en ökning av ad-spend vilket gjorde det möjligt för Ingager att skala upp kampanjerna.

Resultat

Ingager tog över de betalda sociala medierna i The Plant Box i februari 2020. Konverteringskampanjer för olika trattar sattes upp i syfte att generera försäljning mer effektivt.

Samarbetet mellan Ingager och The Plant Box har lett till betydligt fler köp, ökat deras onlinenärvaro och varumärkeskännedom vilket i sin tur gjort det möjligt för Ingager att skala upp aktiviteterna även till andra onlineplattformar.

  • Ökad försäljning på Facebook
  • Ökad onlinenärvaro och varumärkesmedvetenhet
  • Utforska och skala upp till andra onlineplattformar som TikTok och Pinterest
+695%Annonsutgifter
+268%Visningar
+93%Klick
+4450%Konverteringar
Other Work