Our Work

Påmind
Bakgrund

Det svenska nystartade företaget Påmind har som syfte att göra det möjligt att enkelt och utan krångel förhandla om förnyelser av vardagsavtal som elavtal, mobilabonnemang och bredband. Dess automatiserade plattform hjälper inte bara människor att förhandla fram gynnsamma förnyelseavtal och spara pengar, utan bidrar också till att tjänsteleverantörer kan behålla sina kunder.

Kampanjen som genomfördes från februari till mars 2018, gav exakt de resultat som Påmind hade hoppats på ett tydligt ökat antal registreringar samtidigt som konverteringskostnaderna minskade:

Kostnadsminskning på82%för varje registrering
Ökning till15Xkonverteringar
Mål

Det svenska nystartade företaget Påmind har som syfte att göra det möjligt att enkelt och utan krångel förhandla om förnyelser av vardagsavtal som elavtal, mobilabonnemang och bredband. Dess automatiserade plattform hjälper inte bara människor att förhandla fram gynnsamma förnyelseavtal och spara pengar, utan bidrar också till att tjänsteleverantörer kan behålla sina kunder. Syftet med kampanjen är att registrera nya kunder

Lösning

Påmind bad Ingager att hjälpa dem att berätta för människor om deras tjänst och öka antalet registreringar. Under den här kampanjen som varade i två månader, började Ingager och Påmind med att först informera kunder och sedan locka de att registrera sig.

Kampanjens kreativa inslag fokuserade på en rolig och sympatisk video. Ingager skapade korta animationer som beskrev Påminds tjänst i ett mobilvänligt format och förmedlade budskapet tydligt både med och utan ljud.

Först visades annonser för svenska målgrupper mellan 18 och 50 år , på Facebook och Instagram, för att bygga upp varumärkesmedvetenhet, och därefter för ytterligare tvillingmålgrupper baserade på personer som hade visat intresse för reklamen eller besökt webbplatsen.

Sedan visade Ingager videoannonser för personer som hade skridit till handling till följd av reklamen för varumärkesmedvetenhet och signalerat intresse för Påminds tjänst. Den här reklamen gav en stark vink om att gå till handling och registrera sig med BankID. För att få ut största möjliga nytta av Påminds budget under hela kampanjen, gjorde Ingager dessutom följande:

  • Uteslöt irrelevanta målgrupper för att undvika att visa reklamen för befintliga kunder.
  • Optimerade kampanjens målgrupper regelbundet för att dirigera om utgifterna till de målgrupper som presterade bäst.
  • Ökade reklamutgifterna när kampanjen hade nått målkostnaden för varje registrering.
Other Work