Our Work

Pacemaker
Story

Med en målsättning att stärka varumärkeskännedomen och framförallt öka antalet betalande användare inledde appen Pacemaker i april 2019 ett samarbete med Ingager.

Pacemaker är en DJ-app där du kan mixa och skapa egna mästerverk. Appen låter användaren välja fritt bland favoritlåtar och spellistor från Spotify. Från låtar och listor skapas sedan egna mixar med hjälp av Pacemakers artificiella inteligens. De färdiga mixarna kan sen delas med vänner och andra användare på Pacemakers plattform. Den nykläckta Djen kan sen inspirera och bli inspirerad på samma gång.

Metod

Genom en djupgående analys av Pacemakers dåvarande kundbas, en global marknadsundersökning av efterfrågan av liknande musiktjänster, samt en lokalisering av nya potentiella betalande användare, sattes grunden för Ingagers uppdrag. När analysen och den nya strategin för att nå ut till nya användare var spikad, presenterade Ingager en innehållsplan anpassad för respektive placering, målgrupp och plattform.

Tillsammans med Pacemaker tog Ingager fram tydliga målsättningar för att kunna möjliggöra ett framgångsrikt resultat. De olika målsättningarna delades upp på följande sätt:

  • Antal nedladdningar av appen
  • Reducera nuvarande kostnad per ny användare
  • Antal betalande användare
  • Öka livstidsvärdet för varje betalande användare.

Innan Ingagers och Pacemaker’s samarbete trädde i kraft, genererade appen överlag ett bra resultat i jämförelse med liknande musiktjänster. Däremot adderade Ingager en extra push när det effektiviserade Pacemakers närvaro och nykundsannonsering på Facebook och Instagram.

Resultat

I det första steget lanserades kampanjer i starka DJ-orienterade länder som USA, Storbritannien och Sverige. Därefter lanserade Ingager en global kampanj för att låta Facebooks egen algoritm lokalisera de mest relevanta och potentiella användarna, något som i sin tur genererade ett framgångsrikt resultat.

60%Lägre kostnad per app nedladdning
58%Lägre kostnad per betalande användare
54%Ökad konverteringsgrad

Grunden till det lyckade resultatet beror bland annat på segmenteringen av de målgrupper som Ingager identifierade som viktigast. De olika målgrupperna exponerades i sin tur personifierat innehåll som användarna kunde relatera till. Baserat på användarnas interaktioner, på och utanför Facebooks plattformar, utvecklade Ingager innehållet frekvent för att på bästa sätt identifiera de mest lämpliga innehållet för respektive målsättning.

En annan viktig faktor som ligger till grund för det framgångsrika resultatet, är de olika A/B-testerna som Ingager tog fram. En av anledningarna till att A/B-testerna implementerades, var för att kunna jämföra de olika optimeringssätten. Resultatet visade på att optimering mot app installs genererade ett bättre resultat, i förhållande till att optimera mot direkta köp i appen. På så sätt lyckade Ingager driva in en högre volym nya användare som i sin tur genomförde direktköp i appen. Detta blev ett mer effektivt tillvägagångssätt än återmarknadsföring mot tidigare befintliga app-användare.

Other Work