Our Work

Jule-Sweaters.dk
Story

Konceptet Jule-Sweaters är mycket enkelt: att göra julen ännu mysigare än vad den redan är genom att erbjuda roliga, mysiga och festliga jultröjor. Jule-Sweaters grundades 2016 av två julälskande danskar. Idag (2022) finns Jule-Sweaters i nio europeiska länder och de siktar på att bli den främsta leverantören av julkläder i Europa. Eftersom produkterna är säsongsbundna, gör Jule-Sweaters reklam under en begränsad period från september till december.

I augusti 2021 inledde Jule-Sweaters ett samarbete med den digitala kommunikationsbyrån Ingager. Syftet var att öka konverteringen och varumärkeskännedomen runt om i Europa, och tillsammans med Ingager satte de upp målsättningar för samarbetet.

Målsättningar:

  • Att generera försäljning i onlinebutiken via konverteringsbaserade kampanjer på Meta-plattformarna
  • Att etablera en stark onlinenärvaro + att expandera till fler plattformar, t.ex. Snapchat och TikTok
  • Att skapa varumärkeskännedom runt om i Europa
Metod

I väntan på att julsäsongen skulle dra igång på riktigt, var den första målsättningen för samarbetet att öka varumärkeskännedomen runt om i Europa genom tävlingar och anmälningar till nyhetsbrevet. För att säkerställa att målsättningarna uppfylldes, hjälpte Ingager till med implementering av Meta-händelser och värdespårning samt integration av lead-formulär.

För att lyckas krävdes en solid innehållsstrategi. Ingager stöttade Jule-Sweaters med såväl rådgivning om bästa praxis som konkreta annonsidéer. När en stor mängd innehåll hade producerats, redigerade Ingager det slutgiltiga innehållet så att det passade för sociala medier och körde tester för att identifiera vilket innehåll som gav bäst resultat på olika nivåer i konverteringstratten.

En konverteringstratt för e-handeln, baserad på data från föregående år, sattes upp. Till en början innebar detta:

  • Överst i tratten: nya målgrupper baserade på insikter och intressen
  • I mitten av tratten: de som interagerar med innehåll, tittar på videor, gillar, följer
  • Nederst i tratten: de som agerar på webbplatsen

Ungefär en månad in i samarbetet startade julsäsongen och det främsta målet blev nu att öka försäljningsvolymen. Det innebar att stadigt öka annonsutgifterna och att löpande lägga till nya annonser för att kontinuerligt öka antalet interaktioner och konverteringar samtidigt som CPA (kostnad per förvärv) och ROAS (avkastning på annonskostnad) hölls på en hållbar nivå.

Tack vare den stora mängden anpassat innehåll kunde annonsinnehållet bytas ut ofta. Den här solida innehållsstrategin gav fler interaktioner och konverteringar, och en större målgrupp i trattens mittersta och nedre del att rikta in sig på. I slutänden ledde allt detta till att man ökade annonseringsinvesteringarna och därmed kunde Ingager skala upp kampanjerna.

Jule-Sweaters var nöjda med resultaten på Facebook och Instagram, och beslöt sig för att utöka sina betalda aktiviteter på sociala medier till SnapChat och TikTok. Här hjälpte Ingager till att sätta upp de nya plattformarna och att anpassa befintligt innehåll, så att det passade för de nya plattformarna. Dessutom fungerade Ingager som rådgivare när det gäller hur plattformarna används på bästa sätt.

 

Platformar

Under den aktiva perioden var Jule-Sweaters aktiva på tre plattformar: Meta (Facebook och Instagram), Snapchat och TikTok.

Meta

Meta var den huvudsakliga plattformen som användes under hela perioden. Där spenderades den absoluta majoriteten av annonsutgifterna och där genererades flest försäljningar och leads.

Snapchat

Snapchat lades till i mitten av säsongen och genererade många köp, men också klick som var hälften så dyra som på Meta (2 kr jämfört med 4 kr) samt även lägre CPM, dvs. kostnad per tusen visningar (35 kr jämfört med 65 kr).

TikTok

Mot slutet lade vi till TikTok i den övre delen av tratten som en experimentplattform med målet att öka räckvidd och visningar. TikTok hade lägst CPM (14 kr) av alla plattformar samt billiga klick (2,70 kr).

Resultat

Ingager tog över Jule-Sweaters betalda aktiviteter på sociala medier under perioden september till december 2021. Konverteringskampanjer för olika trattar sattes upp i syfte att generera försäljning på ett mer effektivt sätt – samt att expandera till nya marknader och plattformar.

Samarbetet mellan Ingager och Jule-Sweaters har lett till en betydligt större varumärkeskännedom samt en större närvaro online. Samarbetet innebar en märkbar ökning av både annonseringsbudget (pga hög ROI) och försäljning.

  • Ökad försäljning på Meta-plattformarna
  • Större onlinenärvaro och varumärkeskännedom
  • Utökade till två nya onlineplattformar: SnapChat och TikTok
  • En nöjd kund som gärna kommer tillbaka och höjer annonsinsatserna nästa säsong.
58.920Leads
+519%Visningar
+638%Klick
+132%Konverteringar

 

 

Ta reda på mer:
Läs fler case
Boka ett möte

Other Work