Our Work

Froda
Story & Scope

Froda grundades 2015 med visionen att skapa världens smartaste finansiella tjänsten för företagare. Från och med idag är det ett av Sveriges snabbast växande fin-tech start-ups. Med modern teknologi och processer vad gäller kreditvärdighet erbjuder Froda en tjänst som är rimligt prissatt samtidigt som de sparar tid, pengar och energi för sina kunder.

Med hjälp av Ingager har målet för Froda varit att öka relevansen av sin Facebook-annonsering och att rikta annonserna mot sin nischade målgrupp. Syftet med en framgångsrik kampanj var att öka och mäta antalet ansökningar för finansiering. I arbetet ingår också att öka varumärkeskännedomen – att sprida ordet om Froda och den service de tillhandahåller.

Målsättning:

 • Öka antalet sökande
 • Öka varumärkeskännedomen
Metod

De mål som satts upp för samarbetet och de kampanjer som följde mättes på följande mätetal:

 • Öka varumärkeskännedomen
 • Öka antalet sökande
 • Lägre CPA
 • Öka konverteringsfrekvensen

För att kunna lyckas genomfördes en analys av nuvarande målgrupp och resultat från tidigare kampanjer. Utifrån detta utvecklade Ingager en strategi med huvudmålet att rikta in oss på följande:

 • Potentiella sökande såväl som sökande som hade en bra kreditvärdighet och som kunde beviljas lånet
 • Entreprenörer och småföretagare som sannolikt skulle ansöka om ett företagslån
 • Definiera tidsperioder för de olika målgrupperna och när de ansöker om lån, exempelvis restaurangägare i mars före sommarsäsongen.
Resultat

Genom att öka relevansen av annonserna, såväl som målgruppen, har Froda kunnat mäta framgångsrika resultat på de mål som sattes upp i början av samarbetet.

Froda erbjuder en nischad tjänst som i jämförelse med andra konsumentvaror har en mycket komplex konvertering. Den potentiella konsumenten tillhör en redan mycket specifik grupp, där konsumenten inte bara måste vara intresserad av den tjänst som erbjuds utan också måste vara kvalificerad för den. Ingager kunde lyckas med de mål som satts upp genom att kontinuerligt utveckla strategin, optimera annonserna samt en genomföra en djupgående analys av de potentiella kunderna; vilket resulterade i en bra konverteringsgrad.

 • Genom att begränsa målgrupperna och hitta rätt målgrupp minskade kostnaden per förvärv, sökande av lån i detta fall, med -66%
 • Genom att rikta in sig på rätt målgrupp, under rätt tidsperiod, ökade konverteringsgraden, en fullständig registrering i denna fall, med 2,1 %
-66%CPA
+2.1%Konverteringsfrekvens
Other Work