White paper

Facebook på tvers av landegrensene

Det er ingen hemmelighet at netthandelen vokser på tvers av bransjer og markeder. Det betyr nye muligheter for tilpasningsdyktige bedrifter. For andre utgjør netthandelens fremvekst en hodepine. Skal du lykkes med netthandel, må du kunne endre tankesett og tilpasse deg raskt når forholdene endrer seg, enten det gjelder forbrukeratferd eller andre ting. En god tilnærming til internasjonal netthandel er å utnytte infrastruktur som allerede eksisterer, for eksempel Facebook. Facebook har over 2,4 milliarder brukere av hovedtjenesten sin, og over en milliard brukere på Facebook følger minst én utenlandsk bedrift. Bedriftene ønsker på sin side å vokse på tvers av landegrensene, uansett hvor små de måtte være i utgangspunktet.

Last ned

Enter your email to download the pdf