White paper

Chatbotrevolusjonen

I næringslivet betyr gode relasjoner alt. Og enhver relasjon begynner med en samtale. Slik har det vært så lenge folk har handlet med hverandre. I dag samhandler imidlertid folk og bedrifter stadig oftere via et nytt og effektivt medium: elektroniske meldinger. «Velkommen til forbrukerkommunikasjonens fremtid» er et utsagn vi jevnlig har hørt fra chatbotenes tilhengere i mange år. I teorien er chatboter en opplagt løsning. Meldingsapper er jo noe de fleste bruker, så chatbotene burde ha en funksjon å fylle. Så langt har det imidlertid ikke blitt den revolusjonen mange forutså for noen år siden. Men siden vi lever i en verden i stadig forandring, er kanskje tiden nå kommet for å vurdere bruk av Messenger og chatboter på nytt?

Last ned

Enter your email to download the pdf