Case

Påmind
Bakgrunn

Den svenske oppstartsbedriften Påmind har som målsetting å gjøre det enkelt å reforhandle og fornye avtaler med ulike tjenesteleverandører. Den automatiserte plattformen gjør det enkelt for folk å reforhandle avtalene sine og sikre seg gode vilkår, slik at de sparer penger og tjenestetilbyderne holder på kundene sine. Da Påmind kjørte en kampanje i februar til mars 2018, oppnådde de nøyaktig de resultatene de hadde håpet på: En betydelig økning i antall brukere og reduserte konverteringskostnader: en nedgang på 82 % i kostnadene knyttet til hver nye bruker og 15 ganger så mange konverteringer

Målsetting

Den svenske oppstartsbedriften Påmind har som målsetting å gjøre det enkelt å reforhandle og fornye avtaler med ulike tjenesteleverandører. Den automatiserte plattformen gjør det enkelt for folk å reforhandle avtalene sine og sikre seg gode vilkår, slik at de sparer penger og tjenestetilbyderne holder på kundene sine. Målet med kampanjen var å sikre seg nye kunder.

Løsning

Påmind henvendte seg til Ingager for å få hjelp til å informere om tjenesten og øke antallet kunder. De to månedene kampanjen pågikk, brukte Ingager og Påmind på først å informere og deretter lokke nye kunder til å registrere seg som brukere. Det kreative innholdet i kampanjen besto av morsomme og engasjerende videoer, og Ingager lagde korte animerte sekvenser som beskrev Påmind-tjenesten i et mobilvennlig format med et budskap som kom tydelig fram både med og uten lyd. Først ble annonser som skulle øke merkekjennskapen, vist til svenske brukere fra 18 til 50 år på Facebook og Instagram. Så ble de vist til andre, lignende målgrupper basert på hvem som hadde vist interesse for annonsene eller besøkt nettstedet. Ingager viste deretter mer videoreklame til brukere som hadde reagert på de første annonsene og vist interesse for Påmind-tjenesten. Disse nye annonsene inneholdt en tydelig oppfordring om å registrere seg med BankID. For å få mest mulig ut av Påminds budsjett gjennom hele kampanjen, gjorde Ingager også følgende:

  • brukte utelukkelsesteknikker for å unngå å vise reklamen til eksisterende kunder
  • optimerte jevnlig målgruppene for å kunne bruke de tilgjengelige budsjettmidlene på de gruppene som gav best resultater
  • økte pengebruken på annonser straks kampanjens målsetting for kostnader per nye kunde var nådd

Andre cases