Case

Hjärnfonden
Bakgrunn

I samarbeid med Ingager driver Hjärnfonden et prosjekt for å sette fokus på stigmatiserende helseplager. Prosjektet, som belyser historier fra virkeligheten, har tiltrukket seg tusenvis av nye givere og noen av Sveriges mest populære influensere. Målet er å samle inn penger til forskning gjennom en kombinasjon av reklame på Facebook og Instagram og samarbeid med influensere.
Hjärnfonden er Sveriges største pengeinnsamler på hjernefeltet og har som oppgave å innhente og dele ut midler til forskning på hjernesykdommer og -skader, herunder depresjon, avhengighet og ADHD. Det er Ingager som tar seg av stiftelsens sosiale medier og reklame, og som fikk ideen til å bruke kjendiser for å gi kampanjen enda større gjennomslagskraft.

Metode

Prosjektet startet med grundige forundersøkelser og en skreddersydd tilnærming til hver enkelt kjendis’ historie og innsamlingsopplegg. For å nå ut med budskapet brukte de først og fremst reklamevideoer på Facebook og Instagram som genererte trafikk videre til egne kampanjesider utviklet av Ingager. Det ble definert klare mål for hvor mye penger som skulle samles inn og hvor lenge innsamlingen skulle pågå.

Resultater

Kampanjen startet høsten 2018, og responsen var stor. Maja Nilsson Lindelöf og Vanessa Lindblad var først ute med sine innsamlinger til forskning på schizofreni og depresjon. Ved hjelp av en effektiv kombinasjon av kjøpt reklameplass på Facebook-plattformen og omtale i kjendisenes egne kanaler samlet de inn nesten en halv million svenske kroner og fikk inn over 2200 pengegaver fra privatpersoner i løpet av en måned. Kenza Zouitens kampanje mot avhengighetslidelser vakte også stor interesse og fikk inn 116 500 kroner. En rekke kjente personer støttet innsamlingsaksjonen og delte budskapet. Bianca Ingrosso, Victor Lindelöf, Rebecca Stella og Shellback er bare noen av dem. Dette bidro til å øke kampanjens organiske rekkevidde. Gavene varierte fra 20 kr til 100 000 kr. Til sammen ti samarbeidskampanjer vil bli gjennomført, og målet er å samle inn godt over 1 million svenske kroner til forskning.

Andre cases