Case

Dormy
Bakgrunn

I forkant av golfsesongen 2019 inngikk Dormy og Ingager et samarbeid for å øke salget, både på nett og i fysiske butikker. Samarbeidet tok også sikte på en lønnsom utvidelse av salget fra det svenske hjemmemarkedet til også å inkludere Norge, Danmark og Finland – via Facebook og Instagram.

Metode og målgruppe

Dormy er et kjent varemerke blant Sveriges rundt 460 000 golfspillere. Selskapet har en solid base av trofaste kunder. Ingager analyserte først Dormys aktive og potensielle kundegrunnlag med utgangspunkt i selskapets kundedatabase, Facebook-data og Ingagers erfaring. Med utgangspunkt i denne analysen og hvor i de nordiske landene de potensielle kundene befant seg, ble det definert en første målgruppe. Trafikken til Dormys nettsted ble bygd opp ved hjelp av fengende innhold som fanget brukernes oppmerksomhet. For å generere salg ble det deretter sendt ut en rekke meldinger om varemerket Dormy og aktuelle tilbud til de potensielle kundene. Samtidig ble målgruppen utvidet fortløpende og innholdet kontinuerlig utviklet med utgangspunkt i salgsdata fra Facebook. Innholdet skreddersys til de ulike annonseformatene. Det er viktig å utnytte plattformenes potensial og brukernes skjermareal til fulle for å unngå kompromisser som kan gi mindre gode resultater. Det blir lagt ned mye arbeid i videoer som kan fange oppmerksomheten til golfspillere på jakt etter nytt utstyr og inspirasjon. Samarbeidet mellom Ingager og Dormy er langsiktig og det er full åpenhet mellom de to partene.

Målsettinger

  • øke antall betalende kunder
  • øke lønnsomheten til reklame på Facebook og Instagram
  • utvide markedsføringen til Norge, Danmark og Finland
  • definere målgrupper i Norge, Danmark og Finland
  • øke salget ved Dormys fabrikkutsalg i Ängelholm i Sverige.
  • rekruttere nye følgere til Facebook-siden

Resultater

Det tette samarbeidet mellom Ingager og Dormy, som har fokusert på å nå målene relativt raskt, har gitt gode resultater. Salget fra Facebook-plattformen har vært godt, både på nett og i fabrikkutsalget. Facebooks sporing av offline-konvertering har dessuten gjort det mulig å optimere kampanjene, ikke bare basert på resultater fra nettstedet, men også på faktisk salg i den fysiske butikken.

13xROAS
4%CR
8%CPA

Andre cases