Cases

Cases

Ingagers spesialitet er å oppnå resultater.
Uansett hva kunden arbeider med eller hva oppdraget består av leverer vi konkrete resultater som er målbare i faktisk forretningsverdi

LRF Media

Vil dere opprette en ny salgskanal, eller har dere allerede prøvd Facebook-annonsering uten resultat? Les historien, og se hvordan Ingager og LRF Media lyktes sammen.

Slik solgte LRF Media 19 000 abonnementer på Facebook

LRF Medias magasiner er interessante, underholdende og lærerike. I de fleste tilfeller er de også beregnet på nisjer og tilpasset en svært spesifikk målgruppe. Nisjemagasiner er en sterk trend, men de blir også stadig vanskeligere å markedsføre. Et lite antall personer er svært interessert i et bestemt magasin. Disse menneskene ønsker LRF Media å nå. Derfor har LRF Media styrket sin tilstedeværelse på Facebook og solgt abonnementer gjennom direktekampanjer.

Med hvert magasins Facebook-side som avsender har annonsene blitt rettet mot spesifikke målgrupper. Ved å opprette “tvillinggrupper” basert på eksisterende abonnenter for ulike magasiner, har målgruppen som annonsene har blitt vist for, vært svært relevant. En annonse for et nisjemagasin som vises for noen som ikke er interessert i temaet, er totalt irrelevant og oppleves som ren spam. Dersom annonsene er nøye segmentert etter målgruppe – som i dette tilfellet –, oppleves de snarere som innhold. Innhold som kommenteres, likes og deles, noe som også gir direktekampanjen en viral effekt. Mot de fleste “eksperters” anbefalinger og trendoppfatninger har Ingager dessuten bevist at Facebook-markedsføring kan brukes til å fremme salg med store volum. Hele kjøpet utføres på destinasjonssider plassert på Facebook, på siden til det enkelte magasin.

Utfordring

LRF Media har tatt et stort digitalt sprang i 2013, og en stor del av fremgangen kommer fra Facebook. Samtidig som magasinredaktørene har fått opplæring i hvordan de kan styrke magasinets Facebook-side, har det blitt lansert direktekampanjer for jakt på nye abonnenter.

 • Magasinabonnementer er et lavprisprodukt, og den største utfordringen er at kampanjene skal betale seg selv.
 • Bransjen er avhengig av, og kundene er vant med, at kostbare premier gis bort.
 • Hvert magasin har hatt som mål å selge så mange abonnementer som mulig via Facebook. Hver ny kunde skal imidlertid være en lønnsom kunde fra dag 1.
 • Facebook brukes i stor grad via smarttelefoner.
 • Nivået for hva kostnaden per gjennomførte salg maksimalt kan være, styres av prisen på det aktuelle magasinets tilbud.
 • Kombinasjonen av å kunne tilby en attraktiv pris, tiltrekke seg nye kunder som betaler seg selv, og samtidig levere et stort antall nye abonnenter er en utfordring.

Strategi

Formålet med kampanjen og LRF Medias ønske var at Facebook skulle fungere som en løpende kanal som uke etter uke leverer nye abonnenter i volum med positiv investeringsavkastning.

 • Det ble opprettet “tvillinggrupper” basert på eksisterende abonnenter, for at annonseringen skulle bli så relevant som mulig for hver enkelt mottaker av budskapet.
 • For å kunne følge med på hele flyten ble destinasjonssidene for kampanjene plassert på Facebook-siden til de ulike magasinene. En vanlig misforståelse blant konsulenter innen sosiale medier er at Facebook-markedsføring ikke fungerer. Med kampanjer som dette har Ingager bevist at det er mulig å selge på Facebook, og også i store volumer.
 • Kampanjene optimaliseres på daglig basis basert på resultatene fra foregående dag. Marginene mellom suksess og fiasko er små. Ekstremt tett kontroll av kostnader og inntekter er derfor helt nødvendig.
 • Andelen brukere på Facebook som surfer via mobilen, er stor og økende. Alle deler av alle kampanjer lages derfor i to varianter: en skrivebordsversjon og en mobil versjon, for økt konverteringsgrad.
 • Kampanjen utnyttet i prinsippet nesten alle Facebooks annonseringsmuligheter.

Kreativitet

En kampanje for 20 magasiner som pågår i 365 dager med nærmere 200 millioner visninger, trenger selvfølgelig flere ulike budskap slik at målgruppene ikke går leie. Det mest kreative i dette tilfellet var imidlertid kampanjens vågale enkelhet. Ved å unngå alt som kan forstyrre veien fram til konvertering, samt å vise respekt for mottakeren av budskapet oppfattes annonser snarere som informasjon.

 • For at kampanjene skulle tiltrekke seg så mye oppmerksomhet som mulig og alltid virke relevante for nisjemålgruppene, ble budskapet oppdatert kontinuerlig etter sesong, trender og høytider.
 • Annonsenes bilder, tekster og farger har blitt oppdatert for hvert nye nummer, slik at de til enhver tid er aktuelle med hensyn til sesongen.
 • Prisen ble så godt som alltid kunngjort allerede i annonsene, som en slags “portvokterfunksjon”. Hvis prisen ikke er rett for forbrukeren som ser annonsen, skal han/hun heller ikke klikke på den.
 • Destinasjonssidene ble oppdatert på samme måte som ovenfor, for alltid å formidle samme budskap som inngangsannonsen.

Resultater

Totalt har Ingager skaffet LRF Media over 19 000 nye abonnenter i 2013, bare fra Facebook-kampanjene. Dette er gjort basert på en investering på 35,1 % lavere enn ønsket kundeanskaffelseskostnad. Kampanjen har blitt vist totalt 200 millioner ganger til de aktuelle målgruppene, noe som har gitt en merkevarebyggende effekt og skapt 593 000 interaksjoner fra målgruppene i form av kommentarer, likerklikk og delinger.

 • 200 millioner annonsevisninger
 • 593 000 interaksjoner
 • 13 % konverteringsgrad
 • 19 000 nye abonnenter

“Ingager er profesjonelle, vennlige og hjelper oss i LRF Media med å lykkes på Facebook.”

LRF Media

Ingager og LRF Media har samarbeidet siden 2013. Hver dag, året rundt, selger Ingager abonnementer for LRF Media til en pris som til nå har vært 35 prosent under målsetningen.

 • 200 millioner annonsevisninger
 • 593 000 interaksjoner
 • 13 % konverteringsgrad
 • 19 000 nye abonnenter

“Ingager er profesjonelle, vennlige og hjelper oss i LRF Media med å lykkes på Facebook.”

Monika Robertsson
Markedsføringsansvarlig Digitalt, LRF Media

Canal Digital

Sammen med Canal Digital har Ingager vist at man kan selge til menn via Facebook, og at det er mulig å selge produkter med høye ordreverdier på Facebook. Les hvordan vi gjorde det!

Slik åpnet Canal Digital en ny salgskanal på Facebook

Canal Digital ønsker å selge sin parabolpakke med digitalboks, installasjon samt abonnement på TV-kanaler. Produktet er en̈ typisk “varig forbruksvare”, og prisen er noen få tusenlapper. Samtidig vil ikke Canal Digital at eksisterende kunder skal eksponeres for kampanjetilbudet.

For å gjøre markedsføringsutfordringen enda litt større kan pakken bare kjøpes av forbrukere som har mulighet til å montere en parabolantenne. Dette er hovedsakelig eiere av villaer og rekkehus.

Utfordring

 • En parabolpakke med digitalboks, installasjon og et løpende abonnement på TV-kanaler med pris fra 5447 kroner, altså en relativt stor investering for forbrukeren.
 • Eksisterende kunder skal ikke eksponeres for kampanjetilbudet.
 • Pakken kan kun kjøpes av forbrukere som har mulighet til å montere en parabolantenne. 
Dette er stort sett eiere av villaer, rekkehus og lignende.

Strategi

 • Ingager lager og publiserer kampanjeannonser på løpende basis.
 • Kampanjen optimaliseres regelmessig slik at kostnadene og antallet gjennomførte salg holdes på ønsket nivå.
 • Ved hjelp av en database over eiere av egne hjem og kunder skapes “tvillinggrupper” som annonsene rettes mot.
 • Eksisterende kunder ekskluderes fra målgruppen slik at de ikke eksponeres for tilbudet.
 • “Retargeting” brukes for å opprette en ny database for opprettelse av “tvillinggrupper”i løpet av kampanjen.

Resultater

 • Kostnaden per gjennomførte salg var 31 prosent lavere enn målet.
 • Kampanjen ga syv ganger avkastning på investert kapital tilbake i salg.
 • 14 millioner annonsevisninger bygget samtidig bevissthet om merkevaren blant målgruppen.

Canal Digital

Ingager og Canal Digital har samarbeidet siden begynnelsen av 2014. Hver dag, året rundt, selger Ingager parabolpakker og TV-abonnement for Canal Digital til ønsket kostnad per gjennomførte salg.

 • Syv ganger avkastning på investert kapital tilbake i salg
 • Kostnaden per gjennomførte salg var 31 % lavere enn målet
 • Målet for antall gjennomførte salg ble overoppfylt

Polarn O. Pyret

Polarn O. Pyret har hatt en tilstedeværelse på Facebook i mange år, men var ennå ikke på Instagram. Lanseringskampanjen gikk ut på å tilby de første 5000 følgerne som var raskest til butikken, en stripete barnelue.

Flying start på Instagram

Ingager begynte med å utarbeide en klar håndbok til alle de 67 butikkene som viste hvordan man oppretter Instagram-kontoer for kunder som ikke er aktive brukere. Alt for å sikre en positiv opplevelse.

Kampanjen ble formidlet gjennom egne kanaler som web, e-post og i butikker, og oppfordret folk til å følge Polarn O. Pyret. Lokkemiddelet var at drøye 5000 nye følgere som møtte opp i en fysisk butikk, fikk en gratis barnelue. Det eneste man måtte gjøre, var å laste opp et bilde av luen og tagge Polarn O. Pyrets nye Instagram-konto.

– På denne måten fikk Polarn O. Pyret en svært verdifull viral spredning, sier Ingagers Amalia Thoors, som jobber med prosjektet.

– Det var viktig å lære opp de ansatte, slik at de kunne hjelpe kundene, sier Jimmy Jakobsson i Ingager. Fra erfaring visste vi at det kom til å dukke opp spørsmål fra dem som vanligvis ikke bruker Instagram, og vi ønsket å fjerne alle teknologiske terskler. Samtidig ønsket vi ikke at brukerne ikke skulle klare å spre budskapet. På denne måten har vi fått omtrent 10 000 delinger av budskapet, fortsetter Jimmy.

– Siden vi lokket med et produkt som henvendte seg direkte til målgruppen, fikk vi relevante følgere, sier Jimmy Jakobsson. Hadde vi lokket med noe mer generelt, hadde vi ikke oppnådd samme suksess. Følgerne fortsetter å engasjere seg i det Polarn O. Pyret deler på Instagram, fortsetter Jimmy.

Luene tok slutt ganske fort, men antall likerklikk har fortsatt å vokse. På et døgn fikk Polarn O. Pyret 15 000 følgere, og i skrivende stund er tallet 20 000.

– Facebook handler mer om å skape engasjement, deretter om å drive trafikk til nettstedet for så å lokke til kjøp, men Instagram har en annen logikk, sier Jimmy Jakobsson.

Tilstedeværelse på Instagram er basert på i størst mulig grad å unngå studiobilder av produkter og i stedet få inn bilder fra anledninger og aktiviteter i deres virkelige miljø så vel som fra de ansatte i butikkene.

Besøk Polarn O. Pyret på Instagram

Polarn O. Pyret

Ingager og Polarn O. Pyret innledet sitt samarbeid i Sverige våren 2013. I dag er arbeidet utvidet til også å omfatte Norge og Nederland samt Brothers i Sverige.

 • 15 000 følgere på 24 timer
 • 5000 besøkende i fysisk butikk
 • Opplæring av 67 butikker

“Vi så tidlig Polarn O. Pyrets potensial på Facebook. Ingager har hjulpet oss med å realisere ideene våre, utarbeide en strategi, planlegge kampanjer, måle vår investeringsavkastning og sikre at merkevaren vår har en Facebook-tilstedeværelse av høyeste klasse.”

Åsa Bergendorf Olsson
International Marketing and PR Manager.