Cases

Cases

Ingagers specialitet är resultat.
Oavsett vad kunden arbetar med eller vad uppdraget består
av levererar vi konkreta resultat som går att mäta i ett faktiskt affärsvärde.

LRF Media

Vill du skapa en ny försäljningskanal eller har ni redan testat Facebookannonsering utan bra resultat? Läs caset och se hur Ingager och LRF Media gjorde för att lyckas!

Så sålde LRF Media 19 000 prenumerationer på Facebook

LRF Medias tidningar är intressanta, underhållande och lärande. I de flesta fall är de också nischade och passar en mycket specifik målgrupp. Nischade tidningar är en stark trend men de blir också svårare att marknadsföra. Ett mindre antal personer är mycket intresserade av respektive tidning. Dessa personer vill LRF Media nå. Därför har LRF Media stärkt sin närvaro och med direktkampanjer för respektive tidning sålt prenumerationer på Facebook.

Med varje tidnings Facebooksida som avsändare har annonser riktats mot specifika målgrupper. Genom att skapa tvillinggrupper baserat på existerande prenumeranter för respektive tidning har målgruppen som annonserna visats för varit högst relevant. En annons för en nischad tidning som exponeras för någon som inte är intresserad av ämnet är totalt irrelevant och upplevs rent av som spam. Är däremot annonserna som i detta fall noggrant målgruppssegmenterade upplevs de snarast som innehåll. Innehåll som kommenteras, gillas och delas vilket också ger en viral effekt av direktkampanjen. Mot de flesta ”experters” rekommendationer och trendspaningar har Ingager dessutom bevisat att F-commerce fungerar för att driva försäljning med volym. Hela köpet utförs på landningssidor placerade på Facebook, på respektive tidnings sida.

Utmaning

LRF Media har tagit ett digitalt kliv under 2013 och en stor del av den framgång som har kommit ur detta kommer från Facebook. Samtidigt som redaktörerna för alla tidningar har utbildats för att stärka respektive tidnings Facebooksida har direktkampanjer för att hitta nya prenumeranter lanserats.

 • Tidningsprenumerationer är en lågkostnadsprodukt och den största utmaningen är att kampanjerna ska betala sig själva
 • Branschen är beroende av, och kunderna bortskämda med, kostsamma premier som ges bort
 • Varje tidning har haft som mål att sälja så många prenumerationer som möjligt via Facebook. Varje ny kund ska dock direkt vara en lönsam kund
 • Facebook används till stor del via smartphones
 • Nivån för vad kostnaden per avslut max får vara styrts av kostnaden för respektive tidnings erbjudande
 • Kombinationen av att erbjuda ett attraktivt pris, attrahera nya kunder som betalar sig själva och samtidigt leverera ett stort antal nya prenumeranter är en utmaning

Strategi

Syftet med kampanjen och LRF Medias önskemål var att Facebook skulle fungera som en löpande kanal som vecka efter vecka levererar nya prenumeranter i volym med positiv ROI.

 • Tvillinggrupper baserade på existerande prenumeranter skapades för att annonseringen skulle vara så relevant som möjligt för varje mottagare av budskapen
 • För att kontrollera hela flödet placerades landningssidorna för kampanjerna på respektive tidnings Facebooksida. En allmän missuppfattning bland socialamedierkonsulter är att F-commerce inte fungerar. Ingager har med kampanjer som dessa bevisat att det går att sälja på Facebook och dessutom i stora volymer
 • Kampanjerna optimeras på daglig basis baserat på resultaten från gårdagagen. Marginalen mellan framgång och misslyckande är liten. Extremt noggrann kontroll av kostnader och intäkter är därför helt nödvändigt
 • Andelen användare på Facebook som surfar via sin mobil är stor och ökande. Samtliga delar av alla kampanjer skapades därför i två varianter: En desktopversion och en mobilversion, för att öka konverteringsgraden
 • Kampanjen utnyttjade i princip alla Facebooks annonsmöjligheter

Kreativitet

En kampanj för 20 tidningar som pågår i 365 dagar med närmare 200 miljoner visningar behöver såklart många budskap för att inte trötta ut målgrupperna. Det mest kreativa i detta fall var dock kampanjens vågade enkelhet. Genom att undvika allt som kan störa vägen till konvertering och respektera mottagaren av budskapet uppfattas annonser snarare som information.

 • För att kampanjerna skulle väcka så mycket uppmärksamhet som möjligt och alltid kännas relevanta för de hårt nischade målgrupperna uppdaterades budskapen löpande för att passa säsong, trend och högtider
 • Bilder, texter och färger i annonserna har uppdaterats för varje nytt nummer för att vara aktuella med avsikt att passa rådande säsong
 • Pris kommunicerades så gott som alltid redan i annonserna för att fungera som en gate-keeper. Är priset inte rätt för konsumenten som ser annonsen ska hen inte heller klicka på den
 • Landningsidorna uppdaterades på samma sätt som ovan för att alltid förmedla samma budskap som instegsannonsen

Resultat

Totalt har Ingager skapat över 19 000 nya prenumeranter åt LRF Media under 2013 enbart från Facebookkampanjerna. Detta till en investering som är 35,1% under önskad kundanskaffningskostnad. Kampanjen har visats totalt 200 miljoner gånger mot sina respektive målgrupper vilket har gett en varumärkesbyggande effekt och skapat 593 000 interaktioner från målgrupperna i form av kommentarer, likes och delningar.

LRF Media

Ingager och LRF Media har samarbetat sedan 2013. Varje dag, året runt, säljer Ingager prenumerationer åt LRF Media till en kostnad som hittills har varit 35 procent lägre än målsättningen.

 • 200 miljoner annonsvisningar
 • 593 000 interaktioner
 • 13 % i konverteringsgrad
 • 19 000 nya prenumeranter

”- Ingager är professionella, trevliga och hjälper oss på LRF Media att göra framgångsrika affärer på Facebook.”

Monika Robertsson
Marknadsansvarig Digitalt, LRF Media

News55

Vill du att fler ska läsa ert innehåll oftare? Då passar det här caset dig! Ingager och News55 har samarbetat sedan sommaren 2015 och varje månad exponeras målgruppen för innehållet 20 miljoner gånger.

Bakgrund

News55.se vill vara den självklara digitala platsen för de med lite mer livserfarenhet. På sajten hittar besökarna relevanta nyheter, underhållning, krönikor och debatt liksom guidning vidare i den digitala världen. Sajten lanserades under sommaren 2015 och Ingager har samarbetat med News55 sedan dess.

Målsättning

News55.se vill ha många och regelbundna läsare av sina artiklar. De behöver alltså dagligen mycket trafik till sajten från Facebook, och kostnaden per läsare måste vara mycket låg. Målsättningen för samarbetet är alltså enkel, attrahera så många läsare av nyhetsartiklar på News55.se som det bara går för så lite pengar som möjligt!

Lösning

Nyheter är en färskvara, Ingager ser därför till att nya artiklar direkt annonseras mot passande målgrupp sju dagar i veckan. Oavsett veckodag publiceras nya annonser för att maximal effekt direkt ska uppnås.
När nyhetsvärdet minskas kommuniceras innehållet på nya sätt mot intressegrupper. På så sätt kan Ingager locka fler besökare till artiklarna under en längre tid. Innehållets livslängd blir alltså längre, även efter att nyhetsvärdet har börjat avta hittar intresserade fram till artiklarna.
På daglig basis, sju dagar i veckan, optimeras annonseringen för att leverera rätt volym till så låg kostnad per klick som möjligt.

Resultat

 • I snitt ser över 660 000 personer i Sverige News55s innehåll på Facebook varje dag
 • Med 20 000 000 visningar per månad är räckvidden enorm
 • Samtidigt visar 1 500 000 interaktioner att News55s material verkligen engagerar målgruppen.
 • Kostnaden per besökare är stabil och på önskad nivå

News55

Ingager och News55 har samarbetat sedan sommaren 2015. Varje dag, året runt hjälper Ingager News55 att nå ut med sitt innehåll till målgruppen.

”NEWS55S UTVECKLING HAR VARIT FANTASTISK OCH TACK VARE VÅRT FINA SAMARBETE MED INGAGER HAR VI VARIT FRAMGÅNGSRIKA I VÅR STRATEGI PÅ SOCIALA MEDIER”

Fredrik Lundberg, en av News55:s grundare.

"-Vi levererar en ny kund till våra uppdragsgivare varje minut. Dygnet runt. Bara från Facebook."

 

Canal Digital

Med Canal Digital har Ingager visat att det både går att sälja till män och att det går att sälja produkter med stora ordervärden på Facebook. Läs caset om hur vi gjorde!

Så öppnade Canal Digital en nyförsäljningskanal på Facebook

Canal Digital vill sälja parabolpaket med digitalbox, installation och ett abonnemang på tv-kanaler. Produkten är en typisk sällanköpsvara och kostnaden för konsumenten är ett antal tusenlappar. Samtidigt vill Canal Digital inte att existerande kunder ska exponeras för kampanjerbjudandet.

För att göra utmaningen med marknadsföringen ännu lite större kan paketet endast köpas av konsumenter med möjlighet att montera en parabol, detta är främst ägare av villor och radhus.

Utmaning

 • Ett parabolpaket med digitalbox, installation och löpande abonnemang på tv-kanaler kostar från 5447 kr vilket gör det till en relativt stor investering för konsumenten
 • Existerande kunder ska inte exponeras för kampanjerbjudandet
 • Paketet kan endast köpas av konsumenter med möjlighet att montera en parabol, 
detta är främst ägare av villor, radhus och liknande

Strategi

 • Ingager skapar och publicerar kampanjannonser på löpande basis
 • Kampanjen optimeras regelbundet för att kostnaden och antalet avslut ska hållas på önskad nivå
 • Med hjälp av databas över ägare av egna hem och kunder skapas tvillinggrupper som annonseringen riktas mot för maximal relevans
 • Existerade kunder exkluderas ur målgruppen för att undvika att exponeras för erbjudandet
 • Retargeting används för att löpande under kampanjen skapa en ny databas att
  göra tvillinggrupper av

Resultat

 • Kostnaden per avslut blev 31 procent lägre än målsättningen
 • Kampanjen gav sju gånger investerat kapital tillbaka i försäljning
 • 14 miljoner annonsvisningar byggde samtidigt kännedomen av varumärket hos målgruppen

Canal Digital

Ingager och Canal Digital har samarbetat sedan början av 2014. Varje dag, året runt, säljer Ingager parabolpaket och tv-abonnemang åt Canal Digital till önskad kostnad per avslut.

 • 7 gånger investerat kapital tillbaka i försäljning
 • Kostnad per avslut 31% lägre än målsättning
 • Målet för antal avslut överträffades

Flygresor.se & Flygrejser.dk

Vill du öka Facebookannonseringens effekt? Här kan du läsa om hur Flygresor.se och Flygrejser.dk sänkte kostnaden per lead med 70 % på tre månader.

Bakgrund

Flygresor.se och Flyrejser.dk är prisjämförelsesajter. På sajterna söker konsumenter hos ett stort antal resebyråer och flygbolag samtidigt. Snabbt presenteras ett antal förslag varifrån resan kan köpas.

Målsättning

Flygresor.se och Flyrejser.dk vill att så många av de besökare som klickar sig in på sajten från Facebookannonseringen också klickar sig vidare till en resebyrå eller till ett flygbolag för att kunna inleda bokningen av sin resa. Facebookannonseringens nyckeltal ska avsevärt förbättras genom samarbetet.

Lösning

Genom att löpande skapa annonser med relevant innehåll, där respektive annons tilltalar respektive målgrupps intresse och ålder, har Ingager lyckats att driva kvalitativ trafik i hög volym. Annonsmaterialet som produceras av Ingager har haft hög genomklickningsfrekvens vilket är ett bevis på att målgruppen som ser budskapen tycker att det är intressant.

Förutom att arbeta med relevant bild- och textinnehåll, har Ingager dagligen optimerat annonseringen för att kostnad per lead ska bli så låg som möjligt. Detta har uppnåtts genom att vara uppmärksam på rådande trender inom resmålssökningar, och anpassat annonser därefter. Genom att noggrant studera olika målgruppers respons på annonseringen har Ingager lyckats finna den målgrupp som genererar bäst resultat, vilket i sin tur håller annonskostnaden nere.

Resultat

Sedan samarbetet inledes har kostnaden per lead sänkts med 72 % samtidigt som konverteringsgraden är fyra gånger högre.
– Ingager har visat en stor flexibilitet och lyhördhet för våra önskemål. Samarbetet har resulterat i bättre konvertering och relevantare trafik för oss samtidigt som de varit oerhört enkla att arbeta tillsammans med, säger Kristoffer Rengfors, marknadschef för Flygresor.se

Flygresor.se & Flygrejser.dk

Ingager, Flygresor.se och Flygrejser.dk har samarbetat sedan hösten 2015. Dygnet runt lockar Ingager målgruppen att göra bokningar av flygresor genom sajterna.

“SAMARBETET HAR RESULTERAT I BÄTTRE KONVERTERING OCH RELEVANTARE TRAFIK FÖR OSS SAMTIDIGT SOM INGAGER HAR VARIT OERHÖRT ENKLA ATT ARBETA TILLSAMMANS MED”

Kristoffer Rengfors, marknadschef för Flygresor.se

Polarn O. Pyret

Polarn O. Pyret har haft en Facebooknärvaro under många år, men hade ännu inte skapat någon närvaro på Instagram. Lanseringskampanjen gick ut på att erbjuda de första 5000 följarna, som var snabbast till butik, en randig barnmössa.

Flygande start på Instagram

Ingager inledde med att ta fram en tydlig manual till alla 67 butiker som visade på hur man skapar Instagramkonton åt kunder som inte är aktiva användare. Allt för att säkerställa en positiv upplevelse.

Kampanjen kommunicerades via egna kanaler som webb, e-post och butiker, och uppmanade folk att följa Polarn O. Pyret. Som grädde på moset fick drygt 5000 nya följare som tog sig till butik en gratis barnmössa. Enda motprestationen var att ladda upp en bild på mössan och tagga Polarn O. Pyrets nya Instagramkonto.

– På så vis fick Polarn O. Pyret en mycket värdefull viral spridning, säger Ingagers Amalia Thoors som jobbar med projektet.

– Det var viktigt att utbilda personalen så att de kunde hjälpa kunderna, säger Jimmy Jakobsson på Ingager. Vi vet av erfarenhet att det uppstår frågor bland de som inte normalt använder Instagram och vi ville få bort eventuella tekniska trösklar. Samtidigt ville vi inte att någon användare skulle missa att sprida budskapet vidare. På så sätt har vi fått cirka 10 000 delningar av budskapet, fortsätter Jimmy.

– Eftersom att vi lockade med en produkt som vände sig direkt till målgruppen, så fick vi relevanta följare, säger Jimmy Jakobsson. Hade vi lockat med något mer generiskt hade vi inte nått samma framgång. Följarna fortsätter att engagera sig i det som Polarn O. Pyret delar på Instagram, fortsätter Jimmy.

Mössorna tog slut ganska fort, men gillar-gruppen har fortsatt att växa. På ett dygn fick Polarn O. Pyret 15 000 följare och i skrivande stund tangerar man 20 000.

– Facebook handlar mer om att skapa engagemang, sedan driva trafik till sajten och där locka till köp, men Instagram har en annan logik, säger Jimmy Jakobsson.

Närvaron på Instagram bygger på att i största möjliga mån undvika studiobilder på produkter och i stället få in bilder från tillfällen och aktiviteter i sin riktiga miljö samt från personalen i butikerna.

Besök Polarn O. Pyret på Instagram

Polarn O. Pyret

Ingager och Polarn O. Pyret inledde sitt samarbete i Sverige våren 2013. Idag har arbetet utökats med att även omfatta Norge och Nederländerna samt Brothers i Sverige.

 • 15 000 följare på 24 timmar
 •  5 000 besökare i fysisk butik
 • 67 butiker utbildades

”-Vi såg tidigt Polarn O. Pyrets potential på Facebook. Ingager har hjälpt oss att realisera våra idéer, dra upp en strategi, planera våra kampanjer, mäta vår ROI och se till att vårt varumärke har en Facebooknärvaro av högsta klass.”

Åsa Bergendorf Olsson
International Marketing and PR Manager.

Comviq

Är du verksam inom en bransch där kostnadseffektiv konvertering är viktigt? Då ska du läsa detta case! Utmaningen som Comviq tog med sig till Ingager var att genom Facebook rekrytera nya kontantkortskunder i hög volym till en bestämd kostnad per avslut.

Bakgrund

Ett kontantkort från Comviq ger frihet. De konsumenter som inte vill binda upp sig, föräldrar som vill ha full koll på kostnaden för barnens användande, de som vill ha ett extra telefonnummer eller de som inte använder sin mobil särskilt ofta har stora fördelar med att använda sig av just ett kontantkort framför ett abonnemang. Ingager och Comviq arbetar tillsammans sedan sommaren 2015 för att identifiera passande målgrupper på Facebook och Instagram och för att sedan få så hög andel som möjligt av målgruppen att bli nya användare av kontantkort till sin mobil.

Målsättning

Ingager ska leverera 1 000 nya kunder per månad för en bestämd kostnad per avslut.

Lösning

Ingager har arbetat enligt en metod där innehåll, optimering och konvertering ligger i fokus. Att köpa klick och visningar mot Comviq Kontantkorts målgrupp på Facebook är relativt dyrt.
Varje del av kedjan måste därför regelbundet optimeras, anpassas och uppdateras så att varje visning och klick i så hög grad som möjligt leder till en konvertering, en ny kund. Landningssidan måste var optimal!
En databaserad approach för att identifiera de olika målgrupperna har varit helt nödvändig och mycket framgångsrik.

Resultat

Ingager har levererat nya kontantkortskunder till önskad kostnad per avslut i en jämn volym, månad efter månad. Konverteringsgraden för nya kunder under 2015 har varit imponerade 13,5 %!

Comviq

Ingager och Comviq har samarbetat sedan våren 2015. I ett jämnt flöde, till rätt kostnad per ny kund, säljer Ingager abonnemang och kontantkort.

“KONVERTERINGSGRADEN FÖR NYA KUNDER UNDER 2015 HAR VARIT IMPONERADE 13,5%.”