Ingager är en snabbt växande digital kommunikationsbyrå som uteslutande fokuserar på Facebook-plattformen. Vi kombinerar datadriven annonsering med att skapa riktigt innehåll. Insikter från annonseringen gör det möjligt att optimera varje steg. Från innehåll och annonsering, till konvertering. Med ett expertteam bestående av över 70 personer, egen teknologi, leverans från Stockholm, Köpenhamn och Berlin samt erfarenhet från de flesta branscher skapar vi lönsam marknadsföring.