Rekordresultat for Ingager – vokser i takt med accelererende webhandel og digitalisering