, , ,

Motivation der virkelig virker for dig og dit team

For at gode ting skal ske på din arbejdsplads – teamwork og samarbejde, produktivitet, tillidsfulde forhold – skal folk være motiverede. Der er tre aspekter, der er ekstra vigtige for, at folk føler sig motiverede:

Autonomi / Valg

  • Opfatte at vi har valg
  • Anerkende og føle at vi har muligheder indenfor grænser
  • Have en følelse af kontrol (jeg er kilden til min opførsel)

Sammenhæng / Forbindelse

  • Føle et tilhørsforhold og ægte forbindelse til andre uden bekymringer om bagvedliggende motiver
  • Afstemme mål og handlinger efter meningsfulde værdier og følelse af formål
  • Bidrage til noget større end os selv

Kompetence

  • Føle sig effektiv til at håndtere hverdagssituationer
  • Udvise kompetencer over tid
  • Have en følelse af vækst og læring

Læs mere: 3 min

» Er du interesseret i at høre mere om os? Book et online møde her!