, ,

Dit indlæg konkurrerer med 10 000 andre annoncer

Siden 2007 er antallet af annoncer som brugere eksponeres for fordoblet. I dag beregnes det til at man eksponeres for op til 10 000 annoncer, hver dag. Grunden til dette er den utrolige udvikling af teknologi, og at konsumenter hele tiden øger sit brug af digitale platforme. For dig som annoncør, er der egentlig kun en ting at gøre – tilpas dig til disse nye forudsætninger.

Læs mere: 3 min

» Er du interesseret i at høre mere om os? Book et online møde her!