Insights

Ingager Insights ger dig de senaste nyheterna, trenderna och kunskapsfördjupningar som gör dig smartare än dina konkurrenter på Facebookplattformen.

måndag februari 19, 2018

E-handlarens tre steg till en social commerce strategi

I en värld med över 4,02 miljarder som har tillgång till internet och 3,2 miljarder användare av sociala medier förändras förväntningarna från dagens konsumenter drastiskt. Ett exempel på detta går att hitta i en rapport från Deloitte där 47% av millennials bekräftade att deras val gällande inköp och konsumtion påverkades av information från sociala medier.

Läs mer

Läs mer
måndag februari 12, 2018

Hur och var kommer vi handla i framtiden?

Att den digitala kund- och köpresan idag är en integrerad del av många svenskars vardag är ingen stor nyhet. Teknik och innovation har möjliggjort att konsumenter får tillgång till ett större utbud av varor och tjänster vilket omkullkastat de affärsmodeller som handeln under många år byggt sin framgång kring.  

Läs mer

Läs mer
onsdag januari 31, 2018

Facebooks nya algoritm

Under den senaste veckan har vi läst otaliga rapporter och analyser som samtliga analyserat och prognostiserat vad förändringarna i Facebooks algoritm, som styr nyhetsflödet, kommer innebära? Det finns ännu inga bekräftade uppgifter gällande när förändringen kommer få en mer omfattande effekt på flödet men bli inte överraskade om vi redan i mitten av februari börjar se en märkbar förändring.

Läs mer

Läs mer
måndag januari 15, 2018

Vikten av tempo i en mobil värld

Det finns idag strax över 5 miljarder mobiler i världen och 3,8 miljarder människor har tillgång till Internet, vi lever i en mobil och uppkopplad värld.

Läs mer

Läs mer
fredag januari 12, 2018

Facebook uppdaterar algoritmen

Facebook vision är People use Facebook to stay connected with friends and family, to discover what’s going on in the world, and to share and express what matters to them. Det indikerar att företaget inte enbart ser sig som ett globalt socialt nätverk utan primärt som en verksamhet vars syfte är att tillhandahålla möjligheten till värdeskapande kommunikation mellan användarna.  

Läs mer

Läs mer
onsdag december 27, 2017

2018 – skippa trenderna och återvänd till grunderna

Vid varje årsskifte publiceras en rad trendrapporter som med stor entusiasm förklarar vilka trender som kommer få betydelse inom just den bransch du verkar inom. Det är populärt och klickvänligt att addera ”trend” i rubriken för ett epost eller ett blogginlägg, alla vill veta vad som är nästa stora sak och vad man ska name-droppa vid nästa branschträff. Det kan nu låta som att jag är kritiskt mot texter som handlar om trender men så är inte fallet, snarare tvärtom. Jag är en av dem som skrivit otaliga texter om trender inom digital utveckling och digital kommunikation, just för att jag tycker det är så intressant att fundera kring framtiden.

Läs mer

Läs mer
onsdag december 13, 2017

Apples AR set kan nå marknaden tidigare än beräknat - Vad är nytt?

News you want to use week 50.

Läs mer

Läs mer
fredag december 8, 2017

5 saker som blir viktiga för konsumenter under 2018

Framgångsrik kommersiell kommunikation handlar till stor del om att övertyga människor att ta ”ett nästa steg” i just den riktningen som avsändaren önskar. Genom att förstå, och tillgodose, människors behov ökar sannolikheten att kunden eller användaren tar ett steg närmare målsättningen som är satt för kommunikationen. Förståelse för människors drivkrafter, behov och rädslor ökar insikten om trender i samhället vilket underlättar planering av kommunikation. De senaste åren har i många delar av världen varit turbulenta inom en rad områden vilket gjort att ett antal trender blivit mer framträdande och antagligen kommer spela fortsatt stor roll i samhället under 2018.

Läs mer

Läs mer
måndag november 20, 2017

2018 - dags att skapa intresse istället för irritation i vår digitala kontext

Vi befinner oss i en tid när det är viktigare än någonsin tidigare att nå användare och kunder med budskap och information som värdesätts. Digitaliseringen har skapat en rad funktioner, plattformar och kanaler med potentialen att förenkla interaktioner och förbättra kommunikationen. En rådande utmaning är att användningen av tekniken inte alltid har den effekt som det avsändande företaget eller varumärket avser. En bidragande anledning till detta utfall är att vad användaren eller konsumenten faktiskt vill ha skiljer sig från vad företag och varumärken tror att användaren eller konsumenten efterfrågar.

Läs mer

Läs mer
fredag oktober 20, 2017

Techtrender som kommer påverka våra liv 2018

Teknikens påverkan över våra liv dels som privatpersoner, men även inom arbetslivet, blir tydligare för varje år som går. För att ha möjlighet att vara en del av utvecklingen istället för att enbart hantera resultaten av utvecklingen är det viktigt att vara medveten om de trender som just nu finns inom tech-världen. Gartner ger årligen ut en trendspaning som tidigare år visat sig vara förvånande korrekt i förhållande till utfallet.

Läs mer

Läs mer

Kategorier

  • Kategorier

  • Arkiv

  • Annual Archive